/

Publicerad:

Test av utomhusvarningen Viktigt meddelande på måndag 7 mars klockan 15.00

På måndag 7 mars klockan 15.00 är det åter dags för funktionstest av utomhusvarningen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), även kallat Hesa Fredrik. Med tanke på omvärldsläget vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB betona att det är ett test.

Utomhusvarningssystemet Viktigt meddelande - även kallad Hesa fredrik. Foto: MSB

Utomhusvarningssystemet Viktigt meddelande - även kallad Hesa fredrik. Foto: MSB

Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap. För att kontrollera att signalen fungerar så testas den fyra gånger per år. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns. Av Sveriges befolkning bor cirka 50 procent inom hörbart avstånd (tätbebyggt område) från en ljudsändare så att de kan höra signalen om de befinner sig utomhus.

Om signalen hörs i skarpt läge ska du:

· Gå inomhus.

· Stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation.

· Lyssna på Sveriges radios P4 eller se på TV eller text-TV.

· Ta del av information på webbplatsen Krisinformation.se.

· Ta del av information från informationsnumret 113 13.

Tidpunkten för testerna är klockan 15.00 den första helgfria måndagen varje kvartal.


Under 2022 testas signalen följande datum:

· 7 mars

· 13 juni (obs, 13 juni då nationaldagen är första måndagen=helgdag)

· 5 september

· 5 december

MSB får många frågor från media som gäller om testet kommer att genomföras. Svaret är ja, testet kommer att genomföras som planerat. Med tanke på omvärldsläget vill MSB betona att måndagens signal är just ett test.

Observera att numret 112 ska endast användas vid akut fara. Du ska inte använda det för att få mer information. Tänk också på att vid en allvarlig händelse är det lätt att rykten och desinformation sprids. Om du misstänker att en uppgift inte är sann, ska du inte sprida den. Kontrollera alltid källan om du känner dig osäker.

Läs mer på MSB hemsida. Länk till annan webbplats.