/

Publicerad:

Katrineholms årsredovisning 2021 – enastående bra

Katrineholms ekonomiska resultat för 2021 landar på rekordhöga 91,3 miljoner kronor. Vilket betyder att Katrineholm levererat plusresultat 17 år i rad.

Regina Jalvemyr ekonomichef, Christer Sundqvist, Anna Marnell verksamhetscontroller och Johan Söderberg presenterade årsredovisningen Katrineholm 2021.

Regina Jalvemyr ekonomichef, Christer Sundqvist, Anna Marnell verksamhetscontroller och Johan Söderberg presenterade årsredovisningen Katrineholm 2021.

- Återigen har vi lagt ett exceptionellt verksamhetsår bakom oss. Pandemin har fortsatt att påverka allas våra liv, på många olika sätt. Kommunens medarbetare har dock, återigen, visat en beundransvärd inställning till sitt uppdrag och en mycket stor vilja att hjälpa till där det som mest behövs. Den osäkerhet som rådde i planeringsförutsättningarna inför 2021 vändes till en stark intäktsutveckling för landets kommuner, där skatteunderlagsutvecklingen blev betydligt bättre än förväntat. Nämnderna har, som helhet, hållit sina budgetramar, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Katrineholms och andra kommuners stora överskott förklaras till stor del av att den svenska ekonomin visade en mycket mer positiv utveckling än de prognoser som togs fram inför budgetarbetet samt att staten fortsatt ge ekonomisk stimulans till många branscher.

- Befolkningstillväxten har bromsat in under pandemin och det är födelsetalen som står för den största förändringen. Det är dock helt klart viktigt att bostadsbyggandet fortsätter för att möjliggöra fortsatt inflyttning och tillväxt i Katrineholm. Det är därför väldigt glädjande att se att byggföretag såväl lokala som utifrån har en fortsatt stark tilltro till en positiv tillväxt i vår kommun, säger Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande.

Årsredovisningen ska presenteras för kommunstyrelsen onsdag den 9 mars och senare även på kommunfullmäktigemötet.

Årsredovisning Katrineholm 2021 Pdf, 1.5 MB.

Fler aktuella nyheter hittar du i vårt pressrum. Länk till annan webbplats.

Kontakt