/

Publicerad:

Anna Högberg och Johan Tirén skapar konsten ute på Järvenskolan

Hösten 2021 utlystes en urvalsupphandling för en ny konstnärlig gestaltning i den nya högstadieskolan Järven. En konstsakkunnig jury har beslutat om genomförande av Anna Högberg och Johan Tiréns vinnande skissförslag med titeln Monument över en tall. Konstverket kommer invigas hösten 2022.

Skiss av konstverket i Järvenskolan.

Skiss av konstverket "Monument över en tall".

En utbyggnad av högstadieskolan Tallås sker just nu och till höstterminen kommer den övergå i en ny högstadieskola Järven som kommer att rymma 1 300 elever. Elever i årskurs 7-9 kommer delvis att dela lokaler med grundsärskolan för att flera grundsärskoleelever ska kunna arbeta integrerat i den vanliga skolan.

Den konstnärliga gestaltningen är tänkt att integreras i en parkmiljö vid en av entréerna till skolgården. Det är en lugn plats och kontrast till skolgården som är utformad främst för fysiska aktiviteter med till exempel två multiarenorna. Referensgrupper av elever på skolan har tagit fram följande värdeord: respekt för allt liv. Konstnären ska inspireras av närmiljön och dess historia med geologiska och biologiska processer i fokus.

Anna Högbeg och Johan Tirén har skapat en konstnärlig gestaltning som utgår från platsen och som fångar in dåtid, nutid och framtid. Verket är uppbyggt i två delar en skulptur/sittmöbel i anslutning till parken och pendanger utspritt på skolgården. Sittskulpturen fungerar även som fundament till en rotvälta av tall som hittats på platsen som kommer gjutas in i epoxy. Tallar har tagits ned för att ge plats för bygget av den nya skolan och konstverket vill gestalta och ställa frågor om hur vi lever och hur vi använder resurser. Pendangerna är gjutna i epoxy och liknar med sina kvalitéer bärnsten och kommer ha ingjuten i sig spår av vår tid. Vad som ska gjutas in kommer tas fram i samarbete med eleverna.

Ur juryns motivering

"Konstnärerna har på ett strålande vis fångat platsen och det tema som framtagits av eleverna på skolan ”respekt för allt liv”. Deras förslag Monument över en tall utgår från en analys av platsens geologiska och biologiska processer.

Konstnärerna har genom sitt förslag gjort en bortglömd park till en plats för möten och samvaro. En lugn plats som annars saknas på skolgården. Skolan ser att deras konstverk kommer kunna bidra till diskussioner om människor och omvärld och kunna användas praktiskt och pedagogiskt i skolans ämnen. Pendangerna kommer bidra till skolgårdens gestaltning och hålla ihop platsen som helhet."

Om konstnären

Anna Högberg är född 1970 i Stockholm där hon även bor och verkar. Anna är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. I sitt mångsidiga arbete utgår hon ofta från platsen och dess sammanhang, och undersöker olika typer av rum.

Johan Tirén är född 1973 i Stockholm där han även bor och verkar. Johan är utbildad vid Danske Kunglige Konstakademi. I sitt arbete återkommer undersökning av samhälleliga processer och begrepp som autenticitet och intention.

Anna och Johan har gjort flera enskilda projekt, konstnärliga gestaltningar och utställningar samt ett flertal tillsammans. Bland annat i Kristianstad, Örebro och Stockholm.

Skiss av konstverket på Järvensskolan

Skiss av konstverket "Monument över en tall".

Frågor och svar

Processen för konstinköpet är urvalsuppphandlingen har skett enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Denna lag gäller all kommunal upphandling, även av konstverk för offentlig miljö.

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget utlystes i form av en urvalsupphandling hösten 2021 på konstpool.se. Av de 93 konstnärer som anmälde sitt intresse valde en konstsakkunnig jury två konstnärer för skissuppdrag. Juryn valde konstnärerna utifrån referensmaterial som konstnärerna själva lämnat in i sin anmälan. Juryn bedömde och viktade materialet utifrån uppdragets krav och kriterier.

I nästa steg presenterades de två skissförslagen för juryn. Skisserna bedömdes och viktades utifrån konstprogram och uppsatta riterier. Slutligen valde juryn ett skissförslag till vinnare av urvalsupphandlingen.

Juryn består av avdelningschef på kulturförvaltningen, lärare på Järvensskolan, fastighetschef på KFAB, ordförande i kulturnämnden samt tre konstnärer.

Det konstnärliga gestaltningsuppdragets genomförandebudget är 845 000 kronor. I genomförandebudget ingår bland annat material-, produktions- och monteringskostnad samt konstnärens arvode. Budgeten kommer från investeringsmedel för kommunens byggnation av ny högstadieskola utifrån enprocentsregeln.


 

Kontakt

Konstsamordnare – offentlig konst och samling

Sofia Lycke

Telefon: 0150-569 77