/

Publicerad:

Spadtag för den nya förskolan i Forssjö

På förmiddagen den 17 mars togs de första spadtagen för den nya förskolan i Forssjö. Till sommaren 2023 ska den stå klar, med plats för 120 barn fördelat på sex avdelningar. Som hjälp med själva grävandet hade flera experter kallats in - förskolebarnen. 

En bild där representanter för kommunen, förskolan och byggföretaget tillsammans med förskolebarn tar det första spadtaget för den nya förskolan.

Trots det kyliga och gråa vädret i Forssjö hade det samlats en tapper skara för att få se när det första spadtaget togs för den nya förskolan. Det kommer att bli en energieffektiv och miljövänlig förskola med plats för 120 barn fördelat på sex stycken avdelningar. Det stora fokuset i bygget kommer att ligga på barnen och deras vistelsemiljö.

Kommunstyrelsens vice ordförande Christer Sundqvist (M) berättade att Forssjö är en snabbt växande del av Katrineholm, där det förutom bostäder och förskola även kommer att byggas en bistro och en dygnet-runt-öppen matvarubutik.

- Det är alltid roligt när det byggs för det är ett tydligt tecken på att det sker tillväxt i kommunen. Och extra roligt är det att få vara med och ta spadtag för en ny förskola, för är det någonting som är viktigt för tillväxten är ju att det blir fler barn, konstaterade kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S).

Vad ska då den nya förskolan heta? Bildningsnämndens ordförande Ulrica Truedsson (S) berättade hur namngivningen kommer att gå till.

- Just nu är arbetsnamnet Forssjö förskola, men vi uppmanar nu barn, personal och boende i Forssjö att tillsammans fundera ut ett mer lämpligt namn, som är lite roligare och som kännetecknar det här glada gänget, säger Ulrica och syftar på de barn och pedagoger som leker i sandhögen.

Så har du något namn som du tycker passar den nya förskolan så ska du hålla utkik på våra social medier den närmaste tiden. Där kommer vi att tala om hur du kan lämna ditt namnförslag och få mer information om bygget.