/

Publicerad:

Medborgarlöfte 2022 - 2023

Medborgarlöftet är en samverkansöverenskommelse mellan Katrineholms kommun och Polisen. Tillsammans har de som mål att öka den generella känslan av trygghet och att utsattheten för brott ska minska i Katrineholm.

Liselotte Jergard chef lokalpolisområde Katrineholm och Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande undertecknar ett varsitt exemplar av Medborgarlöftet 2022-23. Foto: Geza Simon

Liselotte Jergard chef lokalpolisområde Katrineholm och Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande undertecknar ett varsitt exemplar av Medborgarlöftet 2022-23. Foto: Geza Simon

Medborgarlöftet mellan Katrineholm och Polisen togs fram första gången 2015. Kommunen tillsammans med Polisen har som mål att öka den generella känslan av trygghet hos medborgarna. Medborgar- och trygghetsundersökningar samt tillgänglig statistik har använts för att ta fram en lägesbild för Katrineholms kommun. Utifrån denna gemensamma lägesbild har kontraktet Medborgarlöftet tagits fram.

- Katrineholms kommun har som mål i kommunplanen att det ska vara tryggt och säkert att leva och verka i kommunen. Vårt vardagliga samarbete med Polisen har genom åren utvecklats och är idag riktigt framgångsrikt. Och idag är vi många som hjälps åt; fastighetsföretag, räddningstjänsten, föreningar som exempelvis Miranda. I det förebyggande arbetet är det viktigt att vi är fler aktörer som tillsammans jobbar med dessa frågor, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

I årets överenskommelse lovar Katrineholms kommun och Polisen gemensamt att: sätta in åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga, för att öka tryggheten med särskilt fokus på stadsdelarna centrum, norr och Nävertorp.

Några exempel på åtgärder som kan vara aktuella är patrullering av polis, åtgärder kring belysning eller växtlighet vid en fastighet eller övervakningskameror.

Se hela Medborgarlöftet här. Pdf, 4.9 MB.

Kontakt