/

Publicerad:

Guldig bild från Sveriges kommunikatörers hemsida med texten Stora Kommunikationspriset 2022

Katrineholms kommun är nominerade till Stora Kommunikationspriset 2022

Sveriges kommunikatörer uppmärksammar varje år de personer och organisationer som de tycker har gjort starka insatser inom kommunikation under året som gått. I år är Katrineholms kommun nominerade i kategorin Bästa innovativa kommunikation.

Bästa innovativa kommunikation

Sveriges kommunikatörer skriver följande om kategorin bästa innovativa kommunikation:

”Belönar ett team som under 2021 använt kommunikation på ett nytänkande sätt för att uppnå innovativa resultat. Det kan vara till exempel genom kreativa samarbeten internt eller med externa parter, genom att använda ny teknik eller att arbeta med kommunikation som är beteendepåverkande. Syftet ska vara att bidra till hållbarhet och lösningar som skapar värde.”

Katrineholms kommuns arbete med Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller 17 globala mål för en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Att vi skulle arbeta med detta var tydligt från vår ledning. Men hur?

Hur får vi lilla Katrineholms kommun att arbeta utifrån FN:s hållbarhetsmål? Hur gör vi målen relevanta för våra medarbetare? Och hur gör vi Agenda 2030-målen begripliga och synliga i organisationen?

Kommunikatörerna Josefine Karlsson och Josefin Lundin samt verksamhetscontroller Anna Marnell och miljöstrateg Linda Aldebert på Katrineholms kommun slog sina kloka huvuden ihop och började arbeta.

I stället för att skapa stora hållbarhetsprogram, skriva hyllvärmare eller ta fram ytterligare mål så har dessa fyra gått direkt på verkstad. De har kopplat alla FN:s 17 globala mål till kommunens resultatmål. Mer effektivt och mindre administration för verksamheterna. Allt för att fokus ska ligga på det viktiga arbetet med hållbar utveckling.

De har också, med kommunikatörerna i spetsen, gjort FN:s globala mål tillgängliga, enkla att förstå och lustfyllda att arbeta med. Genom en enkelt och överskådlig hållbarhetsrapport (som även fungerar som handbok) har de belyst vad vi har gjort – men också våra utmaningar. Rapporten är en sammanställning av alla kommunens mål som är kopplade till Agenda 2030. Snyggt och enkelt presenterat och även lätt att använda i förankringen med verksamheterna.

De har också byggt upp en egen sida på webben för att belysa arbetet kommunen gör. Även på undersidor, till exempel i en nyhet, används de färgglada målbilderna från Agenda 2030 för att belysa varför vi gör en specifik insats, vilka mål det syftar till. Till exempel kan en nyhet om arbetet med gröna jobb samt kvigor som hjälper oss öka den biologiska mångfalden och bekämpa invasiva arter prydas med bilder på mål 8 och 15. Eller något så enkelt som skräpplockardagarna kan prydas med mål 11 och 14.

Effekten av arbetet

Att få något som Agenda 2030 att få så stor kraft som det fått i Katrineholm det senaste året är beundransvärt, även om vi ännu inte är i hamn. På kort tid har kommunen satt av resurser, vi ser ett medarbetarengagemang i frågorna och vi märker att förändring tillåts. Detta är stora saker i en kommunal verksamhet.

Exempel:

Nyligen ringde en lärare i kommunen till miljöstrategen och frågade om eleverna på Introduktionsprogrammet på Duveholmsgymnasiet på något sätt kunde hjälpa till i arbetet med den våtmark som ska anläggas.

Under våren 2022 ska miljöstrategen träffa två rektorer som vill integrera hållbarhetsperspektivet i grundutbildningen för Teknikprogrammet på Katrineholms Tekniska College.

Vi hade en kommunikatör som deltog i en workshop och fick frågan, vad gör du i ditt jobb som är hoppfullt? Kommunikatören tänkte efter och kom inte på något. Med hjälp av en kollega och de globala målen kom hon på flera saker som hon gör, dagligen.

Slutsatsen

Arbetet med Agenda 2030 är kanske inte den allra flådigaste kommunikationsinsatsen. Men den visar att man med hjärta och hjärna kan skapa storverk utan att gräva djupa hål i kommunens plånbok. Tack vare engagerade medarbetare som nyttjar vinsten av gott samarbete.

Stora Kommunikationspriset 2022 delas ut i fem kategorier under en livesänd gala 10 maj.

De nominerade personerna

Kommunikatörerna Josefine Karlsson och Josefin Lundin, verksamhetscontroller Anna Marnell och miljöstrateg Linda Aldebert.

Josefine Karlsson, Josefin Lundin, Anna Marnell och Linda Aldebert som är nominerade

"Katrineholms kommun arbetar aktivt med Agenda 2030 och gör många bra insatser. Josefine, Josefin, Anna och Linda har lyckats paketera och visualisera detta på ett tydligt och överskådligt sätt så att det blir enklare att ta till sig och förstå" säger kommundirektör Sari Eriksson.

"Jag nominerade dessa fyra då jag tycker att deras samarbete och resutat är värt att uppmärksammas. De har tagit något så otroligt viktigt och gjort det lustfullt och enkelt att arbeta med. Det blir så tydligt att det vi gör bidrar till något större" säger Camilla Lindgren, kommunikationsstrateg.