/

Publicerad:

Katrineholm stöttar barn att jogga

Barnen på förskolan Örnen i Katrineholm vill springa det årliga motionsloppet KK-joggen i augusti. Men det kostar pengar. Därför kontaktade barnen Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm för att be om hjälp. Barnens initiativ resulterar i att alla kommunens förskolebarn får möjlighet att springa motionsloppet.

Johan Söderberg tar emot ett 20-tal springsugna förskolebarn i stadshuset Gröna Kulle.

Johan Söderberg tar emot ett 20-tal springsugna förskolebarn i stadshuset Gröna Kulle.

Förskoleläraren Nga Nguyen på förskolan Örnen i Katrineholm berättar:
- Jag representerar mina 37 barn som är mellan 5-6 år. Det är så här, vi har jobbat mycket med hållbar utveckling, vilket innebär att vi värnar om natur, djur och vår kropp. Vi har diskuterat om hur viktigt det är att vi äter bra och rör på oss. I våra diskussioner har barnen föreslagit att de gärna vill springa KK-Joggen Länk till annan webbplats. tillsammans. Men det kostar en anmälningsavgift. Därför har barnen kommit fram till att vi ska söka sponsor.

Under tisdag förmiddag den 26 april besökte ett 20–tal förskolebarn och några förskolelärare stadshuset Gröna Kulle. Där skulle de uppvakta kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg med sin idé och frågade om ekonomiskt stöd för att kunna springa motionsloppet.

- Jag tycker att det barnen pratat om på förskolan om hållbarhet, natur, djur samt kost och motion är ett mycket viktigt ämne. I och med att vi i år har Hälsoår 2022 i Katrineholm tycker vi att förskolan Örnens goda idé ska gälla alla förskolor i kommunen. Alla förskolebarn i Katrineholm som i år vill springa KK joggen får sin anmälningsavgift betald av Katrineholms kommun, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

- Det är viktigt att stimulera och underlätta för barn till ett hälsosamt liv. Vi alla vet att de goda vanorna man skaffar sig som ung följer lättare med in i vuxen ålder, säger Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande.

Kontakt