/

Publicerad:

Färre nyfödda och inflyttade

Befolkningsstatistiken för första kvartalet 2022 från Statistiska centralbyrån SCB, visar att det totalt bor 34 672 invånare i Katrineholms kommun.

Befolkningsstatistiken för första kvartalet 2022 från Statistiska centralbyrån SCB, visar att Katrineholm har minskat med 92 personer sedan årsskiftet. Totalt bor det nu 34 672 invånare i Katrineholms kommun.

De tydligaste trenderna i statistiken är att det föds färre barn i Katrineholm samtidigt som inflyttningen minskade det första kvartalet.

- Vi håller fast vid den inslagna vägen med att bygga fler och attraktiva boenden samt ge bra förutsättningar till befintliga företag att utvecklas och växa i Katrineholm samt locka till oss nya företag, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.


I Katrineholms kommuns kommunplan för 2019-2022 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 35 500 år 2022. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000.

2015 var året då Katrineholms kommuns slog befolkningsrekord och blev fler än någonsin. Sedan dess har befolkningen stadigt ökat.

Katrineholms befolkningsökning (årsökningen i parentes):
2021: 34 764 (-1)
2020: 34 765 (10)
2019: 34 755 (205)
2018: 34 550 (417)
2017: 34 133 (411)
2016: 33 722 (260)
2015: 33 462 (194)
2014: 33 268 (338)
2013: 32 930 (381)
2012: 32 549 (140)

Kontakt