/

Publicerad:

Vad ska den nya förskolan heta?

Den 17 mars i år togs det första spadtaget till den nya förskolan i Forssjö. Den ska stå klar till hösten 2023, men den har dock inte något officiellt namn än. Det vill vi ha katrineholmarnas hjälp med.

Den nya förskolan i Forssjö kommer att bli energieffektiv och miljövänlig med plats för 120 barn fördelade på sex stycken avdelningar när den står färdig hösten 2023. Just nu går den under arbetsnamnet Forssjö förskola, men det kan komma att ändras.

Själva beslutet om vad förskolan ska heta tas av bildningsnämnden, med de vill gärna få in namnförslag från katrienholmarna. Vi har bett allmänheten skriva in sina förslag i kommentarsfältet på vår facebooksida, Länk till annan webbplats. eller lämnna in till Kontaktcenter på Djulögatan 31B.

Namninsamlingen avslutas den 20 maj. Då kommer en listan med förslag att lämnas över till bildningsnämndens ordförande Ulrica Truedsson för vidare disskussion i bildningsnämnden.

En skiss på hur utemiljön runt förskolan kommer att se ut.

Så här kommer utemiljön runt förskolan se ut.

En konceptbild på hur förskolan kommer att se ut.

En konceptbild på hur förskolan kommer att se ut, dock kommer den ha en annan färgsättningen när den står klar.