/

Publicerad:

Efterspelet från oroligheterna vid Lindengymnasiet

Vid lunchtid den 9 maj utbröt bråk mellan ungdomar vid Lindengymnasiet. Polis tillkallades som lugnade ner oroligheterna. Nu har bildningsnämnden fattat beslut i avstängsningsärendena gällande fyra gymnasieelever.

Händelserna vid Lindengymnasiet den 9 maj ledde till polisanmälningar och avstängningar för ett antal elever. Nu har bildningsnämndens enskilda utskott fattat ett officiellt beslut att tre elever från Lindengymnasiet och en elev från Katrineholms Tekniska College blir avstängda resten av läsåret.

Bildningsnämndens ordförande Ulrica Truedsson (S) ser allvarligt på det som hänt och tycker att skolan har visat handlingskraft:

– Det är ett beteende som är helt oacceptabelt. Det är av största vikt att skolan är trygg plats både för elever och personal. Skolan har agerat på ett sätt efter händelsen som visar på att man tagit vad som hände på största allvar med olika insatser. Utöver vad skolan gör pågår det ju även ett polisiärt arbete kring detta.

Så här går processen till vid ett avstängningsärende

Om en rektor bedömer en händelse vara allvarlig och som sker under eller i anslutning till skoldagen, kan hen fatta ett beslut om att omedelbart stänga av en eller flera elever. Inom en vecka efter detta ska rektorn utreda händelsen och rapportera till verksamhetschefen samt till bildningsnämndens enskilda utskott. Detta utskott består av nämndens ordförande och två vice ordförande. Eleven blir sedan kallad till ett möte där avstängningen ska bli behandlad. Med på mötet är förutom utskottet även representanter från bildningsförvaltningen och i de fall där eleven inte är myndig kallas även hens vårdnadshavare. På mötet får eleven berätta om sin upplevelse om vad som har hänt och därefter blir det en frågestund. Efter detta fattar utskottet ett beslut om en eventuell formell avstängning.