/

Publicerad:

Stiftelsen Fogelstad får årets kulturstipendium 2022

Idag, onsdag 1 juni, beslutade kulturnämnden att tilldela årets kulturstipendium 2022 till Stiftelsen Fogelstad.

Fogelstads gula byggnad.

Motivering:

"Deras röster hörs genom historien fram till våra dagar!

Stiftelsen Fogelstad tilldelas Katrineholms kommuns kulturstipendium 2022 för sina värdefulla insatser med att lyfta det unika kulturarvet från Kvinnliga Medborgarskolan och arbeta för ett demokratiskt samhälle.

Genom föreningens arbete kan vi höra de röster som skapade den Kvinnliga Medborgarskolan och som har haft stor betydelse för samhällsutvecklingen och kvinnans ställning i Sverige. Tack vare många ideella insatser av föreningens medlemmar, både lokalt och nationellt, hålls kulturarvet levande.

För att vi inte ska glömma vår historia och för att stärka dagens medborgare behövs kraft och mod. I Stiftelsen Fogelstad finner vi kraften och modet att lyfta angelägna samhällsfrågor.

Genom att återigen erbjuda en mötesplats för samtal och erfarenhetsutbyte bidrar Stiftelsen Fogelstad till demokrati och människors egenmakt."

 

Katrineholm kommuns kulturstipendium är till för att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom kulturella områden. Stipendiet instiftades 2001 av Kulturnämnden och är på 25 000 kronor.

Kontakt

Cecilia Björk, ordförande i kulturnämnden
Telefon: 0150-575 19
Mejl: cecilia.bjork@katrineholm.se