/

Publicerad:

Temamånad för psykisk hälsa

Vill du få tips på hur du kan prata och förebygga psykisk ohälsa hemma? Vill du ha stöd som anhörig till någon som inte mår så bra? Eller önskar du att hitta verktyg för dig och din egen hälsa? I september startar en månad i Katrineholm där kommunen vill sätta fokus på den psykiska hälsan extra mycket.

Ett vitt hjärta med lila bakgrund

- Vi vill uppmuntra till samtal och öka kunskapen om att förebygga suicid och psykisk ohälsa. Vi vill skapa medvetenhet och förståelse samt minska stigma och negativa attityder kring ämnet, förklarar arbetsgruppen för temamånaden psykisk hälsa.

I samband med den internationella suicidpreventiva dagen, den 10 september, till världshälsodagen för psykisk hälsa, den 10 oktober, har Katrineholm kommun skapat ett program med aktiviteter tillgängliga för alla.

Programmet innehåller föreläsningar kring bland annat hur våra barn och unga mår, livsviktiga snack, existentiell hälsa, självledarskap och återhämtning från olika sjukdomar. Det finns aktiviteter med mjuk yoga, återhämtning i naturen, hälsodag, promenadgrupper, öppet hus och mycket mer. Allt är gratis!

katrineholm.se kan du ta del av både programmet men också utbildningar och filmer redan nu med tips och verktyg för psykisk hälsa. Är du i behov av att prata med någon? Sidan innehåller en lista för var du kan vända dig.


Kontakt

Temamånad psykisk hälsa