/

Publicerad:

Nygifta i Floda kan söka pengar från fond

Är ni ett ungt par under 30 år som nyligen har gift er och är bosatta i Floda? Då har ni möjlighet att söka pengar ur Syskonen Olsson bosättningsfond.

Floda kyrka. Foto: Hanna Maxstad

Floda kyrka. Foto: Hanna Maxstad

Syskonen Olsson bosättningsfond har funnits sedan 1943 då den före detta riksdagsmannen Gustaf Olsson i Ramsta testamenterade en del av sin förmögenhet till inrättandet av fonden. I stadgarna beskrivs ändamålet med fonden: ”Disponibel avkastning skall användas som bidrag årligen till ett eller två unga par, som gifta sig och sätta bo. Fondens användningsområde är begränsat till f d Floda landskommun”.

För att söka ska det gifta paret vara under 30 år, bosatta i Floda och ha gift sig 2021 - 2022.

Ansök senast den 31 augusti 2022:
Epost: kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se

Adress: Kommunledningsförvaltningen
Fredsgatan 38
641 80 Katrineholm

Vid frågor kontakta:
Emma Fälth
Telefon: 0150-570 15 
Epost: Emma.falth@katrineholm.se