/

Publicerad:

Vill du bidra till tryggare och säkrare resor i Sverige?

Just nu pågår en enkät som del i ett forskningsprojekt för att skapa förutsättningar för ökad säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken. Var med och bidra med dina tankar!

Vår kommun deltar i ett forskningsprojekt som syftar till att skapa förutsättningar för ökad säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken. Här undersöks i vilken omfattning resenärer upplever otrygghet vid tågresor, vilka eventuella problem de stött på, inklusive erfarenheter av brott. Resultaten förväntas ge upphov till säkerhetsinsatser i tågtrafiken.

Projektet genomförs av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Länk till annan webbplats. i samarbete med Södertörns Högskola Länk till annan webbplats. och är finansierat av Trafikverket Länk till annan webbplats.. Enkäten tar max 10 minuter att genomföra. Ditt deltagande är helt frivilligt och helt anonymt. Vill du vara med och bidra till tryggare och säkrare resor i Sverige kan du besöka tryggstations hemsida. Länk till annan webbplats.