/

Publicerad:

Avverkning i Krämbolsskogen skapar möjligheter

Under september och en tid framåt kommer vi att avverka skog i Krämbol för att göra skogen tryggare och mer motståndskraftig mot framtida granbarkborreangrepp.

Förra året hade granbarkborren angripit stora delar av skogen i Forssjö. Nu ser vi även spridning i Krämbolsskogen. Vi behöver därför gallra och avverka delar av skogen som vi vet att många älskar och brukar vara i.

Vi kommer genomföra avverkningen i omgångar i september och en tid framåt. En del i arbetet är att göra skogen mer motståndskraftig mot framtida angrepp och mer hållbar i en tid med klimatförändringar som ger torka och värme. En annan del är att göra skogen trygg. En död skog är en farlig skog - träd riskerar att falla ner utan förvarning.

Krämbolsskogen som många har en relation till kommer därför att se annorlunda ut. Efter avverkningen kommer vi att återplantera träd för att skapa nya hållbara skogsmiljöer och platser för vilda pollinerare och fåglar. Vi kommer också se över möjligheterna att skapa våtmarksområden samt förbättra vandringsleden och göra området mer tillgänglighetsanpassat för alla.

Nya miljöer växer fram

Skogen kommer att förändras men vi ser också att det kan bli något positivt och en ny miljö för fritid, rekreation och äventyr.

Arbetet innebär att tunga fordon kommer att röra sig i området - var försiktig och uppmärksam om du rör dig i skogen under tiden för avverkningen. Vi kommer arbeta i omgångar så håll - gå inte nära arbetsmaskiner eller fordon i tjänst.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med skogsvård och granbarkborre-angrepp? Besök vår sida om skogsvård så får du veta mer.

Har du frågor?

Hör av dig till:

Linda Aldebert, miljöstrateg/kommunekolog, Katrineholms kommun 0150-570 00 (växel)