/

Publicerad:

Ukrainska skyddsbehövande har anlänt

Idag tog Katrineholms kommun emot ytterligare skyddssökande från det krigsdrabbade Ukraina. Under sommaren har kommunen tagit ansvar för 39 ukrainska medborgare, idag anlände ytterligare tolv enligt EU:s så kallade massflyktsdirektiv.

Ukrainska flaggor vajar i vinden.
- Det rör sig först och främst om skyddssökande familjer med barn, säger kommunens säkerhetschef Tobias Plantin.

Det är Migrationsverket som länsvis fördelar skyddssökande från Ukraina, sedan har de olika länsstyrelserna och kommunerna fört dialog om mottagande. Riksdagen fattade tidigare i år beslut om att kommunerna skulle överta ansvaret för att ordna boende åt de skyddsbehövande från Ukraina. Detta började gälla från och med 1 juli.

Fakta:

  • Sedan den 24 februari 2022 har cirka 31 000 medborgare i Ukraina sökt skydd i Sverige.
  • Cirka 25 000 ukrainska medborgare har beviljats uppehållstillstånd.
  • EU:s mass­flykts­direktiv infördes 2001 och har nu aktiverats för första gången. Det innebär att de som flytt från Ukraina får ett till­fälligt uppe­hålls­tillstånd i ett år, med möjlig­het till förläng­ning i ytter­ligare två år.

Källa: Migrationsverket och Regeringens hemsida