/

Publicerad:

Extra pengar till föreningarna i Katrineholm

Efter pandemin kom den ekonomiska krisen. Stegrande kostnader ställer till det för föreningarna i Katrineholm. Därför vill den politiska majoriteten skjuta till 1.7 miljoner kronor extrapengar till alla föreningar i Katrineholm.

Den politiska majoriteten i Katrineholm prioriterar föreningarna i kommunen. Svåra ekonomiska tider väntar, därför skjuter majoriteten till 1.7 miljoner koronor extra i föreningsstöd för 2023. På bilden två barn som är klädda för att åka skridskor.

Den politiska majoriteten i Katrineholm prioriterar föreningarna i kommunen. Svåra ekonomiska tider väntar, därför skjuter majoriteten till 1.7 miljoner koronor extra i föreningsstöd för 2023.

Under onsdagens kommunstyrelsemöte avser den politiska majoriteten att besluta om att avsätta 1.7 miljoner kronor ur årets resultat för extra föreningsstöd.

- Föreningslivet är ett viktigt samhällskitt som stärker människor och ger verktyg att utveckla och förändra. Föreningarna har, i likhet med många andra aktörer, drabbats av den kraftiga prisuppgången under året. Därför vill vi ge föreningarna ett extra stöd för att klara av den kommande lågkonjunkturen. säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

- Beloppen baseras på tidigare utbetalt föreningsstöd under 2022 för vanlig verksamhet och vi lägger dessutom till ett bidrag för skötseln av anläggningar, säger Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande.

- Dagens höga inflation tvingar upp priserna även på kommunala anläggningar. Som ytterligare stöd till föreningarna så är ett förslag till beslut vid budgetfullmäktige i november att indexuppräkningen av hyror och avgifter för föreningar pausas under 2023, säger Johan Söderberg.

Föreningsbidraget hanteras i en förenklad process och betalas ut till föreningarna under kommande månad. Hur föreningarna väljer att använda det extra stödet följs upp i ordinarie föreningsuppföljning.

Totalt är det 123 föreningar i Katrineholm som får ta del av extrapengarna. Några av föreningarna:

ABF Sörmland/Katrineholm – Vingåker: 54 300 kronor
Gymnastikföreningen Katrineholm: 22 000 kronor
Katrineholm Värmbol Bandysällskap KVBS: 11 800 kronor
Kulturföreningen DUD: 101 600 kronor
Katrineholms Ryttarförening: 245 700 kronor
Björkviks Bygdegårdsförening: 12 000 kronor

Genom den här insatsen bidrar vi till följande mål i Agenda 2030:

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Läs mer på vårt arbete med hållbarhet på agenda2030-sidan.

Mål 3, 10 och 16 i agenda2030

Kontakt