/

Publicerad:

Omstrukturering av hemtjänstområden

Katrineholms kommuns tätort kommer att delas upp i två hemtjänstområden. Det som idag är område Gjuterigatan delas upp i områdena Centrum och Öster. Till Centrum tillförs också Panterns hemtjänst och till Öster tillförs Kamelens hemtjänst.

Andelen äldre i de äldsta åldersgrupperna i Sverige och Katrineholm ökar. För att möta dessa utmaningar kommer hemtjänsten i Katrineholms kommuns tätort att delas upp i två hemtjänstområden. Det som idag är område Gjuterigatan delas upp i de befintliga områdena Centrum och Öster. Dessutom tillförs Panterns hemtjänst till Centrum och Kamelens hemtjänst till Öster.

Förändringarna inom hemtjänsten görs i syfte att bland annat utveckla arbetsmetoder som bidrar till kontinuitet och kvalitetssäkring, minskad sjukfrånvaro, närvarande ledarskap samt bidra till en ekonomi i balans.

- Det är en ganska varsam omstrukturering av hemtjänsten i centrala Katrineholm som inte kommer påverka brukarna. Syftet är att ge våra brukare högre kontinuitet och kvalitetssäkra omvårdnaden. Förändringen av organisationen är en viktig byggsten för att bland annat resursutveckla små enheter och att använda de samlade resurserna mer effektivt, säger Anneli Larsson verksamhetschef äldreomsorgen i Katrineholm.

Den nya organisationen påverkar också insatser som utförs nattetid. Nattinsatserna på Igelkottens och Panterns serviceboende överförs till befintlig nattpatrull.

- På så sätt blir samtliga insatser inom hemtjänsten som ges under nattetid samlade i en enhet. Hemtjänstens organisation måste på bästa sätt utgöras av effektiva områden och en helhet som möjliggör effektivt delegeringsarbete, kompetensförsörjning och ett närvarande ledarskap. Den nya organisationsstrukturen ska bidra till detta.

Nya organisationen ska vara klar till årsskiftet.

Kontakt
Anneli Larsson
Äldreomsorgschef
Katrineholms kommun
Telefon: 0150 - 578 90