/

Publicerad:

Höstbuffén 2022

Höstbuffén är en årligt förekommande träff där näringsliv, politiker och tjänstemän från Katrineholms kommun samlas för att dela med sig av nyheter, trender och framtidsvisioner.

Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande, och den nytillträdda samhällsbyggnadschefen Magnus Runesson hälsade sextiotalet företagare, politiker och kommunala tjänstepersoner välkomna till årets upplaga av höstbuffén.

- Det är lite oroliga tider, som säkert även ni känner av. Det lurar faror runt hörnet som inflation, höga räntor och energikriser och i vår närhet pågår ett krig. Ur ett kommunalt perspektiv innebär det att vi går mot kärvare tider där vi i vår kommande budget kommer sänka våra resultatkrav, hellre än att göra nerdragningar i verksamheterna. Nog om detta, jag vill inte förstöra stämningen totalt, säger Johan Söderberg.
- Alla tillfällen vi får chansen att träffas är bra. Ur mitt perspektiv är dessa tillfällen en bra grund för att vårda våra reaktioner och utveckla vår samverkan. Vi ser i undersökningar att ni (läs: näringsliv) är nöjda med kommunens arbete. Men vi vill med hjälp av er och tillsammans med er, ta fler steg i att utveckla Katrineholm. Hjärtligt välkomna till denna spännande och trevliga höstbuffé.

Johan Söderberg och Magnus Runesson

Johan Söderberg och Magnus Runesson

Triangeln, ett epicentrum av möjligheter - Magnus Runesson samhällsbyggnadschef

- Jag har varit samhällsbyggnadschef i Katrineholm tre månader idag. Jag är i grunden arkitekt men har sedan 2009 jobbat med samhällsplanering och med de flesta delar i en samhällsbyggprocess.

- Idag tänkte jag visa er planerna och visionerna för Triangeln, Katrineholms nav och ett epicentrum av möjligheter. Det har ett fantastiskt läge, platsen passeras av hundratusentals resenärer varje år och ligger mitt i Katrineholm. Jag pratar om ytan mellan Resecentrum till Shellmacken och parkeringarna vid Kvarnengallerian och parkeringen på andra sidan Vasavägen. Jag tror bestämt att vi kan använda marken på ett effektivare sätt än vi gör idag.

- Vi har idag tre förslag på hur vi kan använda Triangeln. Nästa steg i processen är att begära ett uppdrag från politikerna. När vi får det tar det cirka ett år innan förslagen kan visas upp för medborgarna. Då hoppas jag att träffa de flesta av er och ta del av era synpunkter.

- Förr flyttade man till en ny stad för ett jobb. Numera flyttar man till en attraktiv stad och tar med sig jobbet. Ta med er den tanken.

Området Triangeln har spännande möjligheter berättar Magnus Runesson.

Området Triangeln har spännande möjligheter berättar Magnus Runesson.

Tillsammans moddar vi Sverige - Sofie Sandvik projektledare från Hållbar Regional Utveckling i Region Sörmland.

I en tempostark, högintressant presentation av Sofie Sandvik berättar hon om Sveriges första digifysiska science center - modda Sörmland.

- ­Undersökningar visar att barn i årskurs 5 älskar teknik medan barn i årskurs 8 inte alls gör det. Mellan dessa år tappar hälften av alla barn självförtroendet inom NO ämnen. Dessutom cementeras synen på den egna förmågan och många väljer bort tanken på ett yrke eller utbildning inom dessa ämnen.
- Modda ska få fler barn och unga att bli intresserade för teknik, naturvetenskap och matematik med hjälp av XR teknik, berättar Sofie Sandvik.

Sofie Sandvik

Sofie Sandvik

- Genom att göra teknik och naturvetenskap roligt och på barnens villkor kan vi vända på detta. Att uppleva och lära sig med hjälp av flera sinnen samtidigt underlättar inlärandet. Att kunna gå in i en cell, besöka NASAs rymdfarkost ISS eller möta en dinosaurie är några exempel på upplevelser som finns i plattformen. Vi möter besökaren där hen befinner sig, oavsett plats, tid och situation. I stället för att prata om en cell så kan barnet kliva in i, vrida och vända eller skära cellen virtuellt. Det är vad modda Sörmland handlar om.

Modda Sörmland är en digital plattform som inom kort kan erbjuda 36 000 olika upplevelser. Det fysiska mötet är också viktigt. Därför finns idag 21 fysiska noder i Sörmland. I Katrineholm är det KomTek.

- Vad sker härnäst? Ert nästa steg är att sprida budskapet. Det är oerhört viktigt att vi tillsammans sprider budskapet och tar in konceptet. Tillsammans moddar vi Sverige.

Upplev en ny verklighet här: https://moddasormland.se/ Länk till annan webbplats.

Det finns inget avfall, allt är en råvara - Jesper Nyberg VD NG Metall AB

NG Metall AB hjälper företag att utveckla cirkulära processer för återbruk och återvinning av elektronik. Idag är anläggningen i Katrineholm den enskilt största anläggningen för elektronikåtervinning i Norden. I Katrineholm jobbar 80 medarbetare.

- Elektronik är den snabbast växande avfallströmmen i världen. Till oss i Katrineholm kommer årligen 2500 fordon och lämnar elektronik. I Katrineholm har vi fyra affärsområden: Återbruk, då är elektroniken fungerande men ska bytas ut. Elektronikåtervinning som är vår kärnverksamhet, då tar vi bort farliga ämnen som metaller och plaster. Lagerhantering av kunders komponenter eller äldre elektronikutrustning. Och det fjärde affärsområdet är Sekretess, då är produkterna informationsbärare av bilder, filmer eller dokument eller varumärkesskyddade, berättar Jesper Nyberg.

Jesper Nyberg

Jesper Nyberg

- Vi förlänger produkters livscyklar med rekonditionering och försäljning av begagnade produkter. Restmaterial återanvänds till nya produkter och på så sätt bidrar vi till en utveckling av en fungerande cirkulär ekonomi. Både lokalt och globalt. På ett tryggt och effektivt sätt tar vi hand om allt från rådgivning och utbildning till logistik, hantering, försäljning av produkter och returmaterial.
Förra året hanterade vi i Katrineholm 32 000 ton elektronik.

- Vår långsiktiga vision är att det finns inget avfall på jorden. Allt är en råvara som kan återbrukas.

NG Metal hemsida Länk till annan webbplats.