/

Publicerad:

Arbetet med matte får Bildningsnämndens kvalitetspris!

Nyhemsskolans arbetslag för årskurs 4-6 får i år bildningsnämndens kvalitetspris. De prisas för sitt sätt att jobba med matematikundervisningen, som har gjort att betygsnittet ökat med sju procentenheter och framförallt har gjort stor skillnad för elevernas förståelse och inlärning.

Lotta S Karlsson och Sofia Lilja framför sin white board i deras klassrum.

Lotta S Karlsson och Sofia Lilja framför sin white board i deras klassrum.

Det är två stolta speciallärare som berättar om arbetssättet de har styrt upp på Nyhemsskolan.

Sofia Lilja och Lotta S Karlsson påbörjade arbetet för flera år sedan, när de läste till att bli speciallärare inom matematikutveckling. De läste då mycket forskning på ämnet och fick ta del av olika framgångsfaktorer. I sitt arbetssätt har de plockat russinen ur kakan på två olika metoder.

– Det ena är explicit undervisning och det andra är RTI, response to intervention, säger Lotta S Karlsson.

– De båda sätten kompletterar varandra väldigt bra, säger Sofia Lilja.

Sofia Lilja och Lotta S Karlsson i korridoren på Nyhemsskolan.

Sofia Lilja och Lotta S Karlsson i korridoren på Nyhemsskolan.

Arbetssättet innebär att man jobbar tätt med eleverna, och ger snabb feedback. Varje arbetsområde börjar med ett förtest. Det visar var man behöver lägga krutet på undervisningen. Sedan har läraren genomgång, och under genomgången löser man tal tillsammans. Läraren bryter ner arbetet i små små delar, som eleverna sedan får jobba med och får direkt feedback på. Arbetsområdet avslutas sedan med ett eftertest, och de diagram som Lotta S Karlsson drar fram ur en pärm visar tydligt hur förståelsen efter ett eftertest bara växer.

– Det är det som är så häftigt att se, att man kan följa elevernas resultat och utveckling systematiskt för varje moment. Eleverna ser också att de lär sig och blir mer motiverade.

Lotta S Karlsson och Sofia Lilja är de som utvecklat arbetssättet, men de lyfter båda fram hur viktigt det har varit med hela arbetslagets insats.

– Det är ju det som är anledningen till att det gett sådan god effekt. Arbetet görs ju av alla, och det är tack vare att alla är med på det här tåget som det går så bra, säger Lotta S Karlsson.

I framtiden vill de gärna utveckla arbetssättet för att jobba på samma vis inom fler ämnen på Nyhemsskolan, och det kan bli så att prissumman, på 10 000 kronor, används till det.

Och firat har de såklart gjort.

– Ja, vi hade tårta och jubel. Och motiveringen är uppsatt i personalrummet, säger Sofia Lilja.

"Nyhemsskolans matematikundervisning för år 4-6 följer ett tydligt upplägg där förtest, genomgång, repetition och eftertest tillsammans med elevernas egna arbete samt ett multimodalt arbetssätt är tydliga moment. Eleverna får efter arbetsområdets genomförande jämföra sitt för- och eftertest vilket tydliggör elevernas utveckling. Tydliga, mätbara mål, strukturerat arbetssätt och kontinuerlig utvärdering ger förutsättningar för varje elev, vårdnadshavare och mentor att följa progressionen i ämnet matematik."