/

Publicerad:

Information om smittspridning

De stora helgerna närmar sig och många kommer då att umgås mer än vanligt med släkt och vänner. Bland de vi möter finns oftast någon som tillhör en riskgrupp, det vill säga riskerar att bli allvarligt sjuk.

De senaste veckorna har smittspridningen av covid-19, RS-virus och influensa ökat i Sörmland.

De stora helgerna närmar sig och många kommer då att umgås mer än vanligt med släkt och vänner. Bland de vi möter finns oftast någon som tillhör en riskgrupp, det vill säga riskerar att bli allvarligt sjuk. Därför har Region Sörmland uppdaterat informationen på sin hemsida.

Regionen rekommenderar att allmänheten följer de råd som finns för att begränsa smitta och påminner om vaccination.

Luftvägsinfektioner såsom Covid-19, influensa och RS-virus ökar i Sörmland - Region Sörmland (regionsormland.se) Länk till annan webbplats.