/

Publicerad:

Minskat barnafödande i Katrineholm

Idag kom befolkningsstatistiken för helåret 2022 från Statistiska centralbyrån, SCB. Totalt bor nu 34 604 personer i Katrineholms kommun.

Nu bor 34 604 invånare i Katrineholms kommun. Enligt SCB är födelsetalen de lägsta i Sverige sedan 2005, så även i Katrineholm. Även inflyttningen har minskat något. Katrineholms befolkning har minskat med 160 personer jämfört med året innan, 2021.

- Det här är andra året där vi haft sjunkande befolkningstillväxt. Framgångsreceptet för att vända trenden är fortsätta utveckla Katrineholm. Genom att bygga trygghet och framtidstro. Det bottnar i att trots en orolig tid som kräver ett ansvarsfull agerande, är det viktigt att fortsätta vara offensiv. Det finns en stark framtidstro i våra verksamheter, bland våra företagare och kommuninvånarna, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Befolkningsmål:
I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000.

Katrineholms befolkningsökning (årsökningen i parentes):
2022: 34 604 (-160)
2021: 34 764 (-1)
2020: 34 765 (10)
2019: 34 755 (205)
2018: 34 550 (417)
2017: 34 133 (411)
2016: 33 722 (260)
2015: 33 462 (194)
2014: 33 268 (338)
2013: 32 930 (381)
2012: 32 549 (140)

Kontakt