/

Publicerad:

Skogsavverkningar i Forssjö

Just nu planerar vi för och genomför avverkning på grund av granbarkborrar i Forssjö i vattenskyddsområde.

Det vi kommer att göra är:

  • Avverka döda och angripna träd
  • Gallrar ut gran
  • Spara tall och löv
  • Bygga faunadepåer av död ved

Vi har tillsammans med vår entreprenör skickat in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Arbetet med att gallra och avverka delar av skogen planeras just nu och kommer under våren att genomföras. Varför vi kommer att avverka angripen skog handlar om att göra skogen mer motståndskraftig mot framtida angrepp och torka och värme. En annan viktig anledning är att göra skogen säker att vistas i. Döda träd riskerar att falla ner utan förvarning. Vi kommer efter avverkningen att återplantera träd, bland annat för att gynna vilda pollinerare och fåglar.

Var försiktig om du besöker skogen under avverkningen

Arbetet innebär att tunga fordon kommer att röra sig i området - var försiktig och uppmärksam om du rör dig i skogen under tiden för avverkningen. Vi kommer arbeta i omgångar så håll - gå inte nära arbetsmaskiner eller fordon i tjänst. På vår sida om skogsvård kan du läsa mer om hur vi arbetar med att minska granbarkborreangrepp.

Har du frågor om avverkningar?

Kontakt:
Linda Aldebert, kommunekolog
Telefon: 0150-568 25

Pär Viksten, Skogssällskapet (entreprenör)
Telefon: 0150-162 01

Agenda2030

I och med den här insatsen gör vi skogen mer motståndskraftig mot klimatförändringar och angrepp och ökar den biologiska mångfalden.

Globalt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald