/

Publicerad:

Löneöversyn 2023

Den skenande inflationen har grusat alla förhoppningar på en reallöneökning bland Sveriges löntagare. För att lindra effekterna av lågkonjunkturen skjuter Katrineholm till 25 miljoner kronor extra till årets avtalsrörelse.

Johan Söderberg presenterade idag ramarna för årets avtalsrörelse i Katrineholms kommun.

Johan Söderberg presenterade idag ramarna för årets avtalsrörelse i Katrineholms kommun.

- Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner. För att klara kompetensförsörjning behöver kommunen som arbetsgivare fortsätta satsningen på att behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Det gör vi bland annat med en lönepolitik som gör att vi kan utveckla, behålla och rekrytera personal, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

I och med att Katrineholm (tas upp för beslut vid Kommunstyrelsen den 26:e april) skjuter till 25 miljoner kronor extra hamnar kommunens löneökningar i nivå med märket. En viktig del i den svenska modellen är den norm för lönekostnadsökningar på svensk arbetsmarknad som sätts i centrala avtal mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund inom industrin, det så kallade märket. Den 31 mars 2023 fastställdes i märket inom industrin om ett tvåårigt avtal på 4,1 % första året och 3,3 % år två.

För att finansiera det tas 7 miljoner kronor från Integrationsfonden, 10 miljoner kronor från minskade kostnader för lokaler (jämfört med budget). Statsbidrag 7 miljoner kronor samt återbetalning av kostnader från 2022.

Vid sidan av avtalsrörelsen prioriteras följande yrkesgrupper i Katrineholm: bibliotekarie, förskolelärare, miljöinspektörer och enhetschefer vid vård och omsorgsförvaltningen.

Extrapengarna till avtalsrörelsen ska tas upp för beslut vid kommunstyrelsemötet den 26 april.

Kontakt