/

Publicerad:

Nygifta i Floda kan söka pengar från fond

Är ni ett ungt par som nyligen har gift er och är bosatta i Floda? Då har ni möjlighet att söka pengar ur Syskonen Olsson bosättningsfond.

Floda kyrka. Foto: Hanna Maxstad

Floda kyrka. Foto: Hanna Maxstad

Syskonen Olsson bosättningsfond har funnits sedan 1943 då den före detta riksdagsmannen Gustaf Olsson i Ramsta testamenterade en del av sin förmögenhet till inrättandet av fonden. I stadgarna beskrivs ändamålet med fonden: ”Disponibel avkastning skall användas som bidrag årligen till ett eller två unga par, som gifta sig och sätta bo. Fondens användningsområde är begränsat till före detta Floda landskommun”.

För att söka ska det gifta paret vara bosatta i Floda och ha gift sig under 2022.

Ansökan med kopia av vigselbevis ska vara inne senast den 15 maj 2023.
Skickas till e-post: kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se eller
Adress: Kommunledningsförvaltningen
Fredsgatan 38
641 80 Katrineholm

Vid frågor kontakta:
Rasmus Berglöv
Mail: rasmus.berglov@katrineholm.se
Telefon: 0150-570 71