/

Publicerad:

Strategi för platsutveckling av Katrineholm antagen

Katrineholm ska bli en mer attraktiv plats. Det har nu beslutats av styrelsen för destinationsbolaget +Katrineholm och kommunfullmäktige, som igår klubbade igenom en ny platsvarumärkesstrategi för Katrineholm.

Igår den 24 april antog kommunfullmäktige en ny platsvarumärkesstrategi för Katrineholm. Arbetet med en strategi inleddes för ungefär ett år sedan. Analyser, undersökningar och djupintervjuer samt workshops med varumärkesexperter, invånare, föreningar, politiker, akademier och företag. Pdf, 6.1 MB. Alla har deltagit i arbetet med att forma strategin.

- Vi vill skapa ett bättre, attraktivare Katrineholm för invånare, besökare och företag tillsammans med alla våra lokala krafter. Strategins syfte är att bidra till att säkra välfärden, skapa arbetstillfällen, bygga attraktiva levnadsmiljöer och attrahera framtidens medarbetare, säger Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

Strategin pekar ut sex målområden; utvecklad besöksnäring – starkare akademi och hybridcampus – utveckla slagkraftiga vattenära livsmiljöer – ett vitaliserat ungt nöjesliv – etablera den hållbara livsmedelshuben – utveckla fler storstadsmarkörer.

- Djupintervjuer med olika invånare och målgrupper har bidragit till fler och mer ingående perspektiv. Analyser och trender visar på stor potential för Katrineholm utifrån invånare, besökare och företag. Näringslivet har tydlig pekat ut platsattraktion som vitalt för att lösa kompetensutmaningar. Strategin blir första steget i att tillvarata och accelerera den potentialen, säger Jakob Jansson, VD för +Katrineholm.

Katrineholms kommun och +Katrineholm har bildat en implementeringsgrupp för att påbörja arbetet med strategin. Till exempel kommer +Katrineholm att utbilda företag inom besöksnäringen.

- Ett av målområdena är ”ett vitaliserat ungt nöjesliv”. Därför har kommunstyrelsen redan beviljat pengar för evenemang i sommar som riktar sig mot en yngre publik inom både musik och hållbarhet, säger Johan Söderberg.