/

Publicerad:

Befolkningsstatistik för Katrineholm

Befolkningsstatistiken för första kvartalet 2023 från Statistiska centralbyrån SCB, visar att Katrineholm har minskat med 98 personer sedan årsskiftet. Totalt bor det nu 34 506 invånare i Katrineholms kommun.

Barnafödandet i Sverige fortsätter att minska, visar preliminär statistik från SCB. Antalet födda barn i januari–mars i år är det lägsta under ett första kvartal på 20 år. Även Katrineholm har låga födelsesiffror. 64 nya katrineholmare har fötts det första kvartalet vilket är den lägsta siffran på tio år. Även inflyttningssiffrorna har sjunkit något medan utflyttningen ligger på en jämn nivå.

– Det kommer stunder då tillväxten mattas. Vi är där nu. Invånarökningen har de senaste åren mattats och nu även blivit negativa siffror. Vi har tuffa utmaningar framför oss. Men vår tro på Katrineholms kommun ligger fast. Vi ska vara den bästa platsen för människor och företag att växa på. För att bli det måste kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag fortsätta utveckla Katrineholms attraktivitet. Katrineholm är en välskött kommun och det gör mig trygg inför framtiden, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Totalt bor nu 10 533 267 personer i Sverige. Vilket är en svag ökning (+ 0.6 %) jämfört med samma period föregående år.

Kontakt