/

Publicerad:

Prinsbesök på Stensättersskolan i Katrineholm

Prins Daniel gjorde tisdag den 16 maj ett uppskattat besök på Stensättersskolan i Katrineholm för att stödja kommunens engagemang i att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor för barn och unga. Som en av de sex utvalda Pep-kommunerna i Sverige har Katrineholm aktivt arbetat med Generation Pep för att främja en hälsosam livsstil för barn och unga.

Prins Daniel togs emot som en rockstjärna av barnen på Stensättersskolan.

Prins Daniel togs emot som en rockstjärna av barnen på Stensättersskolan.

Besöket inleddes vid Stensättersskolan där Prins Daniel välkomnades av förväntansfulla låg- och mellanstadieelever. Han fick en rundtur i den nya skolan och avslutade besöket med en energifylld rörelsepaus tillsammans med barnen.

Under lunchen samlades Prins Daniel, lärare och skolbarn i skolmatsalen för att njuta av en måltid tillsammans. Efter matpausen fortsatte dagen med en lekrast på skolgården, där flera aktivitetsstationer var uppställda för att uppmuntra till lek och rörelse.

Prinsen deltog uppmärksamt på alla övningar under barnens rörelsepaus. Prinsen konstaterade efteråt att han möjligen inte var rätt klädd för uppgiften.

Prinsen deltog uppmärksamt på alla övningar under barnens rörelsepaus. Prinsen konstaterade efteråt att han möjligen inte var rätt klädd för uppgiften.

Med en skara av entusiastiska barn runt sig lämnade Prins Daniel Stensättersskolan och steg in i en väntande bil, som tog honom till stadshuset Gröna Kulle. Vid stadshuset välkomnades han av Johan Söderberg, kommunstyrelsens ordförande (S), och Sari Eriksson, kommundirektör.

- Vi är en stolt Pep-kommun och deltar i Generation Peps pilotprojekt. Tillsammans med fem andra kommuner samarbetar vi med Generation Pep och en rådgivargrupp för att stärka vårt systematiska arbete för folkhälsa, med extra fokus på fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor för barn och unga," säger Johan Söderberg.

Sari Eriksson kommundirektör och Johan Söderberg stod på trappan till stadshuset Gröna Kulle för att välkomna Prins Daniel.

Sari Eriksson kommundirektör och Johan Söderberg stod på trappan till stadshuset Gröna Kulle för att välkomna Prins Daniel.

Generation Pep, vars initiativtagare är Kronprinsessparet, samlar idag över 2000 aktörer från olika samhällsområden som arbetar tillsammans för att främja ett samhälle där alla barn och unga har möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Prins Daniels besök i Katrineholm betonade vikten av att stödja barns hälsa och främja fysisk aktivitet. Genom samarbete och engagemang fortsätter Katrineholm att vara en föregångare inom Pep-kommunerna och arbetar mot att skapa en sund och aktiv framtid för sina barn och unga.

Om Generation Pep:
Generation Pep är en organisation som grundades av Kronprinsessparet med syftet att skapa en aktiv och hälsosam livsstil för alla barn och unga i Sverige. Genom att samla aktörer från olika samhällsområden och initiera projekt och samarbeten som syftar till att alla barn och unga har möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Kontakt