/

Publicerad:

Eldningsförbud i Katrineholms kommun

Från klockan 16.00 idag, torsdag den 25 maj 2023 är det eldningsförbud i Katrineholms kommun. Eldningsförbudet betyder att eldning på marken och i engångsgrillar inte är tillåten. Du får grilla i vanliga trädgårdsgrillar eller i fasta ordnade grillplatser.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandsrisk i skog och mark. Därför har Katrineholms kommun beslutat om eldningsförbud med inrådan från Kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst.

Förbud gäller mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etc).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda grillplatser.

Förbudet gäller från 2023-05-25 klockan 16:00 och tills vidare.