/

Publicerad:

5,7 miljoner kronor i bidrag till Djulö våtmark

Katrineholms kommun har beviljats 5,7 miljoner kronor i statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt för det fortsatta arbetet med att skapa ett våtmarksområde vid Djulö i Katrineholm.

Djulö gärde ovanifrån. Bilden visar delar av gärdet och där våtmarken kommer att anläggas. Foto: Stina Järperud

Bidraget på totalt 5 774 400 kronor kommer att finansiera projekteringen av våtmarken, det vill säga förberedelsearbetet som sedan kommer att ligga till grund för hur våtmarken ska se ut och utformas. Bidraget kommer dessutom att delfinansiera konstruktionen av våtmarkens dammar.

Vi är otroligt tacksamma för bidraget. Våtmarken vid Djulö kommer att spela en viktig roll i att minska översvämningsriskerna och hantera vårt dagvatten vid stora regnmängder och skyfall. Bidraget ger oss också väldigt fina möjligheter att skapa en spännande plats för katrineholmarna – en plats för både utbildning och rekreation, säger Markus Mellstrand som är projektledare inom infrastruktur vid samhällsbyggnadsförvaltningen.

Varför en våtmark?

I samband med att Katrineholm växer ökar också kraven på en förstärkt och utbyggd infrastruktur för vatten och avlopp. Klimatförändringar är en annan faktor som medför nya krav på omhändertagandet av dagvatten och hantering av översvämningsrisker.

Tillsammans med Katrineholm Vatten, Sörmland Vatten och Avfall AB och Amazon Web Services samarbetar vi för att säkra Katrineholms kapacitet när det gäller vatten och avlopp, omhändertagande av dagvatten och hantering av översvämningsrisker. En del i det arbetet är att anlägga en våtmark vid rekreationsområdet Djulö.

Våtmarken kommer delvis att utformas som ett rekreationsområde för aktiviteter som vandring och fågelskådning. Vi planerar att våtmarken är färdig till 2026.

Om LONA-bidraget

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar genomförandet av detta projekt. Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, ger både kommuner och lokala aktörer möjlighet att söka bidrag med upp till 90 procent av kostnaden för våtmarksprojekt. Viktiga ledord för satsningarna är tätortsnära natur, friluftsliv, folkhälsa, natur och kultur samt integration.

Mer information och kontakt

Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-577 81.