/

Publicerad:

Utmaningen: Tillsammans läser vi 15 000 böcker för våra förskolebarn

Kan Katrineholms vårdnadshavare läsa 15 000 böcker för sina barn? Den utmaningen ger Katrineholms förskolor vårdnadshavare i projektet ”Hela förskolan läser”.

Barn och förälder som läser. Barnet tittar in i kameran och ler.

Att främja läsvanor hos barn är av stor vikt, och Katrineholms förskolor tar nu initiativet till kampanjen "Hela Förskolan Läser" för att uppmuntra högläsning i hemmet.

”Läsning är otroligt viktigt för barns språkutveckling, och genom att skapa en positiv utmaning vill vi uppmuntra till läslust hos våra barn och vårdnadshavare”, säger Helena Lindqvist, förskolerektor och ansvarig för projektet.

Under tidsperioden 2 oktober till 6 november anordnar förskolorna olika aktiviteter för att främja läsning och utforska litteraturen tillsammans med barnen.

Pedagogerna kommer att arrangera läsfester för barnen, skapa en spännande läsmiljö och inspirera till engagemang i böckernas värld.

För vårdnadshavare blir detta en uppmuntran till att ta del i denna utmaning genom att läsa böcker för sina barn.

En ambitiös målsättning har satts upp för vårdnadshavarna i Katrineholms förskolor: att tillsammans läsa 15 000 böcker för sina barn under en månad.

”Tidigare år har upplägget i projektet varit att olika förskoleområden tävlar mot varandra. I år har vi i stället en gemensam utmaning - att nå målet 15 000 lästa böcker under en dryg månads tid”, säger Helena Lindqvist.

För att delta uppmanas vårdnadshavare att låna böcker från förskolan eller närmaste bibliotek, eller att läsa böcker som redan finns i hemmet.

Förskolorna delar ut protokoll, och där skriver man upp de böcker man läser med sitt barn.Vid flera läsningar av samma bok, skriv upp den varje gång.

Protokollet lämnas in till förskolan senast den 9 november.

Denna kampanj syftar till att skapa en positiv och uppmuntrande läsmiljö i hemmet samt att främja en kärlek för böcker och berättelser hos de yngsta medlemmarna av samhället.