/

Publicerad:

Två förvaltningar slås samman

December 2024 upphör Katrineholms och Vingåkers kommuners gemensamma avtal om Viadidakt. I Katrineholm har kommunfullmäktige beslutat att inrätta en ny nämnd för Viadidakt. Som ett led i förändringsarbetet kommer även bildningsförvaltningen och Viadidakt att slås samman till en förvaltning.

Flaggor med Viadidakts logga.

Ett bättre samarbete mellan förvaltningarna pekades ut som en viktig framgångsfaktor i den utredning som genomfördes i våras av Viadidakts verksamheter. Nu har kommunledningen beslutat att slå ihop Viadidakts förvaltning med bildningsförvaltningen för att öka kvaliteten och måluppfyllelsen.

– Det finns en vilja att öka kvaliteten och måluppfyllelsen inom Viadidakts verksamheter. Vi ser också flera samordningsvinster med att skapa en förvaltning av bildningsförvaltningen och Viadidakt. Bland annat mellan gymnasiet, komvux och Ungdomstorget, säger Sari Eriksson, kommundirektör i Katrineholms kommun.

Redan under nästa vecka kommer bildningsförvaltningens chef att få i uppdrag att bygga upp en ny organisation. Den nya verksamheten ska vara klar i december 2024 och införas senast 2025. Fram till dess att sammanslagningen är genomförd kommer bildningsförvaltningens chef att vara tillförordnad chef även för Viadidakts verksamheter.

Sammanslagningen av de två förvaltningarna bidrar till en förbättrad kvalitet, samordning och en effektivare organisation.

– Bildningsförvaltningen har idag ett bra kvalitetssystem för mätning och uppföljande analys som kommer att bidra till en ökad måluppfyllelse inom Viadidakts verksamheter. Kommunens mål är att fler elever ska nå gymnasieexamen, vidareutbilda sig på komvux och studera vidare på högskolenivå, berättar Sari Eriksson.

Kontakt
Sari Eriksson, Kommundirektör
Telefon: 0150-570 85
Mejl: sari.eriksson@katrineholm.se