/

Publicerad:

Årets kvalitetspristagare - lärarlaget på el- och energiprogrammet!

Med ett nytt arbetssätt, nya inriktningar och en satsning på lokalerna har el- och energiprogrammet sett stor utveckling hos sina elever. Det gör att lärarprogrammet på el- och energiprogrammet får ta emot bildningsnämndens kvalitetspris!

Lärarlaget består av ämnesläraren Anna Malmborg och yrkeslärarna Rolf Engström, Nicklas Fredriksson, Jonas Färndahl och Martin Pederson.

På frågan om hur det känns att vinna det prestigefyllda priset ler gänget, kollar lite generat på varann, och så tar Jonas ordet:

"Det är såklart jättekul! Det var inget vi förväntade oss, men det känns väldigt roligt att få ett kvitto på det vi gör", säger han.

De senaste åren har programmet sett en utveckling med ökade meritvärden och ännu bättre jobbmöjligheter för sina elever. 2022 gick alla ut med fullständiga betyg, året därpå var siffran på 90 procent. Dessutom har man sett att fler elever i årskurs nio söker sig till el- och energiprogrammet. Programmet har gått från två till fyra yrkesutgångar.

Hur har man då lyckats med det här?

Nicklas Fredriksson och Jonas Färndahl berättar att en viktig del är de samarbeten som programmet har.

"Det började med att utvecklingssamordnare Benny Erixon drog igång fokusmöten tillsammans elföretagen vi samarbetar med och med KTC intressenter. Utifrån det kunde vi gemensamt hitta flera bra sätt att samarbeta på och också se nya möjliga inriktningar, säger Nicklas Fredriksson.

Det var en nyckel till framgången.

"KTC intressenter har bidragit till ombyggnationen av våra lokaler, och företagarna har kunnat berätta vad de efterfrågar för kunskaper. De står också för APL-platser, vilket är en förutsättning för den här utbildningen. Alla är en viktig del i det här", fortsätter han.

Ombyggnationen av lokalerna har bland annat inneburit att man kunnat jobba på ett annat sätt, efter att man skapat möjligheter för alla elever i årskurs två att ha ett eget bås där de kan jobba hela året.

"Förut har vi fått plocka ner båset efter en viss kurs, men nu sitter de uppe hela tiden, de bygger vidare i dem hela tiden, det blir en bättre kontinuitet och kan bygga vidare på det eleverna utfört, samtidigt som tidspressen minskar. De kan arbeta i sin egen takt och åtgärda eventuella fel," säger Jonas Färndahl.

Ett större fokus på utbildningens praktiska bitar var en annan del av svaret.

"Jag ser en stor utveckling hos eleverna sedan vi började jobba mer praktiskt, de kan mer när de kommer ut i arbete. Eftersom många av eleverna gillar att jobba praktiskt sporrar det dem i övrigt också. När eleverna trivs bra siktar de på högre betyg rent generellt, det leder det till goda resultat i allt", säger Jonas Färndahl.

Vad de ska göra med prissumman, 10 000 kronor som kan använda för fortbildning för arbetslaget, har de ännu inte hunnit fundera på.

"Först får vi nog landa lite och äta tårta ihop och fira", säger Nicklas Fredriksson.

Bildningsnämndens motivering

Genom ett stort engagemang och medvetet utvecklingsarbete har arbetslaget på el- och energiprogrammet ökat kvaliteten på undervisningen och därmed bidragit stort till den ökade andelen elever som lämnar programmet med examensbevis och fullständiga betyg. Arbetslaget på el- och energiprogrammet har genom utveckling av fokusområden, elevernas praktiska arbete samt samarbetet med näringslivet ökat kvaliteten på undervisningen. Detta har resulterat i ökade meritvärden och goda möjligheter för eleverna att få arbete efter examen.

2022 lämnade samtliga elever programmet med fullständiga betyg och år 2023 låg måluppfyllelsen på 90 procent. Denna positiva utveckling för el- och energiprogrammet har även bidragit till att fler elever i årskurs 9 söker till programmet och även väljer programmet som sitt förstahandsval.

Genom en öppenhet för att anpassa undervisningen utifrån utvecklingen av el- och energibranschen har arbetslaget på el- och energiprogrammet visat hur utveckling av ett yrkesprogram på gymnasiet kan se ut och vilka resultat det kan leda till.

Det är därför bildningsnämnden med stor glädje tilldelar bildningsnämndens kvalitetspris 2023 till arbetslaget på El- och energiprogrammet på KTC.