/

Publicerad:

Hela förskolan läser: Vårdnadshavarna överträffar läsutmaningen med glans!

Efter en intensiv månad av läsning kan vi med glädje berätta att vårdnadshavarna i Katrineholms förskolor har överträffat vårt ambitiösa mål på 15 000 lästa böcker. Projektet Hela förskolan läser avslutas med en fantastisk siffra: 22 062 böcker har lästs under denna inspirerande kampanj!

Barn som sitter bland böcker håller upp en skylt med siffran 22062 på. Det är antalet böcker som lästs under projektet Hela förskolan läser.

Fördelningen av antalet lästa böcker mellan förskoleområdena är imponerande:

  • Nord: 5403 böcker
  • Öst: 4800 böcker
  • Väst: 3547 böcker
  • Syd: 8312 böcker

Under perioden projektet pågått har antalet barnböcker som lånats ut på biblioteket varit stort. I år har det lånats ut 3097 barnböcker under oktober, att jämföra med 2760 förra året.

Vi ger en stor eloge till våra dedikerade pedagoger som har bidragit till att motivera och stötta vårdnadshavarna genom hela projektet.

Helena Lindkvist, förskolerektor och ansvarig för projektet, uttrycker sin glädje över resultatet och betonar vikten av att främja läsvanor för barns språkutveckling.

"Det har varit en rolig utmaning för både små och stora. Läsning är nyckeln till språkutveckling hos barn, och resultatet visar att våra föräldrar verkligen har tagit till sig utmaningen."

Som en följd av detta framgångsrika projekt är det dags för våra pedagoger att arrangera läsfester för barnen som ett sätt att fira denna gemensamma prestation.

Tack alla vårdnadshavare, barn och pedagoger för deras engagemang och deltagande i Hela förskolan läser. Tillsammans har vi skapat en kärlek för läsning som kommer att fortsätta gynna våra barns utveckling långt framöver.

Fortsätt att inspireras och läsa böcker - låt äventyret i bokvärlden fortsätta!

Hela förskolan läser - om projektet

Under perioden 2 oktober till 6 november pågick projektet Hela förskolan läser Länk till annan webbplats., som syftar till att öka läsning och läsglädje för barn i förskoleåldern i Katrineholm.

Förskolorna ordnar olika aktiviteter för att främja läsning och utforska litteraturen tillsammans med barnen under perioden, och vårdnadshavare och andra vuxna i barnets närhet har uppmanats att delta genom att läsa för barnen hemma. Böckerna man läst har skrivit upp i protokoll, som lämnats in på förskolan när projektet var över.

Tidigare år har upplägget i projektet varit att olika förskoleområden tävlar mot varandra. I år hade vi i stället en gemensam utmaning - att nå målet 15 000 lästa böcker under en dryg månads tid. Det har vårdnadshavarna alltså slagit med råge.