/

Publicerad:

Bildningsnämndens beslut om förskolan Mysak

På bildningsnämndens sammanträde den 12 december fattades beslutet att från och med höstterminen 2024 stänga förskolan Mysak.

Huvudanledningen till beslutet är det sjunkande antalet barn i Katrineholm. Höstterminen 2024 kommer antalet barn i Katrineholms förskolor minska med 120 barn. 

“Det är en svår men nödvändig åtgärd för att anpassa oss till den minskade efterfrågan på förskoleplatser i vår kommun. Färre barn innebär att färre förskoleplatser behövs. För att verksamheterna ska ges så bra förutsättningar som möjligt för att driva en förskola med så god kvalitet som möjligt behöver vi samla våra resurser och se till att de används på bästa sätt”, säger Ulrica Truedsson (S), nämndordförande. 

Att bildningsnämnden valt att stänga just Mysak beror till stor del på byggnaden. Mysak är byggd för en tillfällig period men har nu stått längre än vad tanken var från början. Byggnaden har också renoveringsbehov. 

“Mysaks lokaler har tjänat sitt syfte längre än förväntat och befinner sig nu i behov av renovering. Att renovera en modulbyggnad är ekonomiskt svårt att rättfärdiga”, säger Truedsson. 

Barn på förskolan Mysak kommer att flyttas över till förskolan Saltkråkan eller förskolan Påfågeln. Vårdnadshavare kan också önska annan förskola för sina barn och får då företrädesrätt för sitt önskemål. Barn som går sitt sista år på förskolan behöver inte byta förskola. För de yngre barnen kan inskolningar börja under vårterminen.  För att göra övergången så bra som möjligt ska personal i möjligaste mån flytta med sina barngrupper.  

Vårdnadshavare har informerats om beslutet. Protokollet är ännu inte justerat.