/

Publicerad:

Södra skolan kan bli utbildningscampus

Kommunstyrelsen har tagit ett viktigt steg i utvecklingen av Södra skolan. Politikerna har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att omvandla skolan till ett utbildningscampus.

En gul stor skolbyggnad.

Inriktningsbeslutet för Södra skolan fattades av en enig kommunstyrelse i onsdags. Inför beslutet har flera olika alternativ övervägts och avfärdats - som ombyggnad till hotell, vandrarhem för idrottsevent eller bostäder.

Att omvandla Södra skolan till ett utbildningscampus är en intressant idé som vi vill utforska. Byggnaden har ju en tradition av utbildningsverksamhet och det passar väldigt bra in i området, då vi inte behöver ändra i detaljplanen. Det är inte bara en praktisk lösning på befintliga lokalutmaningar, utan också en möjlighet att främja samarbete inom vår kommun", säger Johan Söderberg, kommunstyrelsens ordförande.

Genom att skapa ett utbildningscampus, som skulle kunna omfatta Södra skolan (med Dazzet och Kupolen), Järvenskolan, Viadidakt Röda huset och Vita huset, kan flera verksamheter inom bildningsförvaltningen och Viadidakt samlas på samma plats.

Att samla den i framtiden sammanslagna förvaltningen under ett och samma tak kommer att vara en framgångsfaktor och på ett naturligt sätt bidra till ännu mer samverkan mellan våra verksamheter. Vi skapar en sammanhängande organisation, från förskola till vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser”, säger Johan Lindeberg, skolchef.

Förslaget öppnar dörren för nya, innovativa användningar av Södra skolan och ingår i kommunens långsiktiga plan att effektivisera användningen av kommunens fastighetsresurser.

Kontakt