/

Kontaktuppgifter verksamheter funktionsstöd

Här finns kontaktuppgifter för dig som redan har pågående insatser och behöver komma i kontakt verksamhetern inom funktionsstöd.

Arbete och sysselsättning

Femman, Drottninggatan 5 0150- 568 69
Snicken, Oppundavägen 62 0150-568 98
Arbetskonsulentteamet 0150-569 26, 0150-569 08, 0150-569 25
Enhetschef 0150-569 10

Avlösar- och ledsagarservice, boendestöd

Samordnare 0150-569 88
Enhetschef 0150-568 52

Bostad med särskild service

Fredsgatan 15 C 0150-48 81 83
Kerstinbodagatan 38 0150- 577 05
Köpmangatan 6 0150-48 81 88
Skogsgatan 8 0150-48 81 82
Enhetschef 0150-568 12

Linnévägen 31B 070-752 67 69
Linnévägen 31A 070-297 89 15
Nyhemsgatan 42 0150-48 81 69
Södergatan 3 0150-48 81 62
Enhetschef 0150-576 04

Jägaregatan 27 0150-48 81 84
Rönngatan 1 A 0150-48 81 74
Stora Malmsvägen 21 B 0150-568 42
Torvbrytarvägen 1 0150-48 81 64
Enhetschef 0150-569 43

Claestorpsvägen 6B 0150-48 81 75
Kerstinbodagatan 36 0150-48 81 87
Landsvägsgatan 1, Sköldinge 0150-48 84 93
Nygårdsgatan 2 0150-48 81 71
Enhetschef 0150-569 70

Lövåsvägen 6 0150-48 81 72
Nyängsgatan 5C 0150-48 81 73
Nävertorpsgatan 26 0150-48 81 89
Trädgårdsgatan 19 B 0150-48 81 81
Enhetschef 0150-572 66

Bokvägen 6 A 0150- 577 98
Enhetschef 0150-569 52

Fortunagatan 13 0150-568 19
Köpmangatan 2 0150-577 28
Enhetschef 0150-568 07

Sundsgatan 7 A 0150-48 81 86
Viljan 0150-577 87
Villagatan (plan 2 o 3, socialpsykiatri) 0150-568 23
Enhetschef 0150-569 02

Daglig verksamhet

Företagsgrupper

Företagsgruppen 072-143 85 31
Hjälpmedel och service 073-091 20 07
Rådmannen 073-679 31 51, 0150-48 81 58
Räddningstjänstens servicegrupp 070-330 49 30
Enhetschef 0150-569 10

Hasselbacken

Kommunikationsgruppen 0150-569 18
Sakoteket 0150-569 13
Tulpanen 0150-569 14
Sinnenas grupp 0150-569 21
Tvätt och miljö 0150-569 17
Upplevelser 073-939 99 65
Enhetschef 0150-569 36

Arbetskonsulentteamet

Arbetskonsulenter 0150-569 26, 0150-569 08, 0150-569 25
Enhetschef 0150-569 10

Utegrupper

Bilvårdsteamet 0150-569 24
Kulturgruppen 0150-569 15
Mobila kiosken 0150-568 78
Paletten 0150-569 28
Resursteamet 0150-569 22
Skaparverkstan 0150-568 60
Spektra 0150-569 23
Träffpunkt Fredsgatan 0150-570 20
Enhetschef 0150-569 10

Bruket 070-309 19 15
Café Lövet 070-570 12 53
Café Druvan 070-650 67 35
Dalen 070-341 45 16
Hagen 070-572 06 50
Mediagruppen 0150-569 30
Igelkottens kiosk 070-330 85 65
Tallbacken 0150-569 29
Värmbolslagret 0150-569 16
Enhetschef 0150-569 36

Fritidsaktiviteter

Fritidsassistent 073-035 03 53
Enhetschef 0150-568 52

Kontaktperson vård- och omsorg

Samordnare 0150-569 88
Enhetschef 0150-568 52

Korttidstillsyn/fritids samt korttidsvistelse

Björkhagen 0150-576 96
Perrongen 073-035 03 53
Stenkullen 070-570 54 14
Tallhedens korttidsboende 0150-48 81 48
Granhedens korttidsboende 0150-48 81 46
Lövis korttidsboende 0150-569 55
Enhetschef 0150-568 52

Personlig assistans

Enhetschef 0150-569 42
Enhetschef 0150-568 07

Kontakt

Vård och omsorg Direkt

Telefon: 0150-48 80 30

Telefontid: Måndag-fredag klockan 8-12 och 13-16
Besök: Upplandsgatan 2, Katrineholm
Länk till annan webbplats.